Sikkerhed

Tag kontrol med jeres datasikkerhed. Data og IT-sikkerhed er i dag blevet en af de vigtigste elementer i en solid og holdbar IT-løsning.

IT og datasikkerhed henviser til de foranstaltninger, der tages for at beskytte digitale data mod uautoriseret adgang, manipulation eller tab. Det omfatter både tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er designet til at sikre, at information er sikker, fortrolig og tilgængelig, når det er nødvendigt. IT-sikkerhed er et bredt begreb, der omfatter de foranstaltninger, der træffes for at beskytte digitale data mod uautoriseret adgang, ændring, ødelæggelse eller andre former for misbrug. Det drejer sig om at sikre, at sensitive og fortrolige oplysninger er beskyttet mod hackere, cyberkriminalitet og andre trusler på internettet.

Nogle af de vigtigste aspekter af datasikkerhed inkluderer:

  • Adgangskontrol: Dette omfatter begrænsning af, hvem der har adgang til bestemte data og hvilke handlinger de er i stand til at udføre på dataene.
  • Kryptografi: Dette refererer til brugen af kodning til at beskytte data mod uautoriseret adgang.
  • Sikkerhedskopiering og gendannelsesprocedurer: Dette omfatter at tage regelmæssige sikkerhedskopier af dataene og have planer og procedurer på plads for at gendanne data i tilfælde af et problem.
  • Overvågning og logføring: Dette omfatter overvågning af aktivitet på netværket for at identificere potentielle sikkerhedsbrud og at føre log over, hvem der har adgang til dataene.
  • Træning og bevidsthed: Dette omfatter at sikre, at alle ansatte er opmærksomme på sikkerhedspolitikker og procedurer og er trænet i at beskytte dataene mod uautoriseret adgang.

IT-sikkerhed er et bredt begreb, der omfatter de foranstaltninger, der træffes for at beskytte digitale data mod uautoriseret adgang, ændring, ødelæggelse eller andre former for misbrug. Det drejer sig om at sikre, at sensitive og fortrolige oplysninger er beskyttet mod hackere, cyberkriminalitet og andre trusler på internettet.

At sikre data nu om dage er derfor ikke kun et spørgsmål om backup. Backup bruges, når hardware går i stykker, eller når data bliver slettet ved en fejl. En god backup løsning gør det nemt at finde slettet data og lægge det tilbage på computeren eller serveren, men backup er kun et af flere elementer i den kasse, vi i dag kalder IT-sikkerhed.

Samtidig med at vi øger sikkerheden omkring vores kunders data, må IT-sikkerhed ikke hindre det daglige arbejde. Et password på 28 karakter med blandet tal og store/småbogstaver er uhensigtsmæssigt at bruge mens “Sommer2020” eller en gul seddel med passwordet skrevet på, under tastaturet, er alt for risikabelt. Så det handler om at sikre sine data – uden at gøre det besværligt at udføre sit arbejde.

Hvordan hjælper Netshape med at sikre jeres virksomheds data?

Et samarbejde med Netshape vil styrke virksomhedens datasikkerhed. Dette starter med en gennemgang af eksisterende løsning og it-infrastruktur, samt virksomhedens behandling og opbevaring af data. Med et overblik over de nuværende it-løsninger vil vi kunne råde til den korrekte løsning for netop jeres virksomhed.

Så vil jeres virksomhed undgå problemer med IT-driften og samtidig øge sikkerheden – så kontakt os på telefon 22 72 22 90, så vi kan hjælpe med at sikre jeres IT-infrastruktur, da både tab af eller utilsigtet adgang til data eller IT-systemer kan have katastrofale konsekvenser.