Online backup

Hvorfor er backup af virksomhedens data så vigtigt?

At have backup af ens data er afgørende for at beskytte og bevare ens vigtige informationer og filer. Der er flere grunde til, at backup er vigtigt:

 

  • Beskyttelse mod datatab: Computere og servere kan gå i stykker, blive angrebet af malware, eller få beskadiget filer, hvilket kan føre til tab af data. Med en backup af ens data, kan man nemt gendanne filerne og undgå tab af vigtige informationer.
 
  • Katastrofe recovery: I tilfælde af naturkatastrofer, brænde eller andre ulykker, kan en backup af ens data sikre, at man har adgang til ens filer, selv når den primære enhed er gået tabt.
 
  • Version Control: Backup kan give version kontrol over ens filer, så man kan gendanne en ældre version af en fil, hvis man har lavet en fejl eller ønsker at fjerne en ændring.
 
  • Compliance: I nogle industrier, fx finansielle, er det lovpligtigt at have backup af ens data for at opfylde reguleringer og krav til databeskyttelse.
 
  • Sikkerhed: Backup kan beskytte ens data mod hackere og cyberkriminalitet ved at gemme en kopi af ens data på en sikker og adskilt enhed.
 
 

Det er afgørende at planlægge og implementere en regelmæssig backup-procedure for at sikre, at ens data er beskyttet og sikret i tilfælde af datatab

Databackup er en essentiel del af en virksomheds it-sikkerhed. Det er backupdata vi bruger i tilfældet af at data er slettet, hvad enten der er sket utilsigtet eller efter et hackerangreb. Databackup sikre at en virksomhed altid kan gå tilbage i tiden og finde filer som er beskadiget eller på anden vis ellers er utilgængelige.

 

Hvordan hjælper Netshape med en solid backupløsning?

Netshape kan hjælpe med en løsning, der er tilpasset netop jeres behov. Backup bør være en automatiseret proces og som sikre en kopi af alt virksomhedens data mindst en gang om dagen. Sammen med kunden gennemgår vi virksomhedens data og sikre at hvor end det ligger, bliver der udført en backup efter endt arbejdsdag og at dette verificeres løbende.

Hvad enten I har brug for en løsning i selv kan administrere, eller vil have Netshape til at overvåge, så står vi klar til at hjælpe med at sikre jeres data.

Ring til os på 2272 2290 og hør, hvordan vi kan hjælpe jer med en moderne og fremtidssikret backupløsning.