Data backup

At have backup af ens data er afgørende for at beskytte og bevare ens vigtige informationer og filer. Der er flere grunde til, at backup er vigtigt

Backup-procedure

Det er afgørende at planlægge og implementere en regelmæssig backup-procedure for at sikre, at ens data er beskyttet og sikker. Det kan omfatte både lokal backup på en ekstern enhed og skybaseret backup for at opnå ekstra beskyttelse.

Databackup er en essentiel del af en virksomheds it-sikkerhed. Det er backupdata vi bruger i tilfældet af at data er slettet, hvad enten der er sket utilsigtet data tab ved sletning eller efter et hackerangreb. Databackup sikre at en virksomhed altid kan gå tilbage i tiden og finde filer som er beskadiget eller på anden vis ellers er utilgængelige.

5 grunde til at bruge Netshape som backup leverandør

Hvordan hjælper Netshape med en solid backupløsning?

Netshape kan hjælpe med en løsning, der er tilpasset netop jeres behov. Backup bør være en automatiseret proces og som automatisk tager backup af alt virksomhedens data mindst en gang om dagen. Sammen med kunden gennemgår vi virksomhedens data og sikre at hvor end det ligger, bliver der udført en backup efter endt arbejdsdag og at dette verificeres løbende.